Site Overlay

Om Kernebevidsthed

Kernebevidstheden er vores sande væren, der åbner sig i stilhed hinsides tanker og følelser. At opleve Kernens bevidsthed er erkendelsen af, at vi er en del af alt, forbundet i Ånd.

Kernebevidsthed handler om kanalisering og klarsyn – healing og livsforståelse, åndsudvikling i læren om bevidstheden. Det vil sige at gøre det ubevidste bevidst og skabe bevidstgørelse af det underbevidste. Det fører indtil selve kernen i dig